Nieuws

Interessante opleiding ‘Registratierechten anno 2017’ door advocate Hilde Dhont (op donderdag 2.02.2017)

Terug
Komt u beroepshalve vaak in aanraking met de overdracht van onroerende goederen? Met het opstellen en beoordelen van schenkingen?
Dan krijgt u geregeld de vraag of registratie verplicht is en hoeveel de verschuldigde rechten zijn.

Deze studienamiddag geeft een grondige update van de schenkingsrechten anno 2017 in de drie gewesten.

In een eerste deel gaat de docente dieper in op de tarieven en berekeningsregels van de schenkbelasting in de drie gewesten, inclusief toepasselijke verminderingen. Volgende aspecten worden met voorbeelden toegelicht:

 • Lokalisatiecriterium: welke regels zijn van toepassing op een schenking?
 • Overzicht van de basistarieven in de drie gewesten
 • Verminderingen in de drie gewesten en de voorwaarden

Het tweede deel behandelt een aantal recente evoluties in Vlaanderen en het effect ervan op bepaalde planningstechnieken.

 • Wat zijn de verschillende technieken voor schenkingen (Belgische notaris versus buitenlandse notaris, handgift, bankgift …)? Wat zijn de voor-en nadelen en fiscale consequenties? Hierbij wordt aandacht besteed aan enkele recente standpunten van VLABEL. Verder worden ook enkele interessante planningstechnieken toegelicht zoals de “restschenking”.
 • Daarnaast staat de docente stil bij een aantal veel gebruikte modaliteiten en voorwaarden die aan de schenking gekoppeld kunnen worden (voorbehoud van vruchtgebruik, ontbindende en opschortende voorwaarde, vervreemdingsverbod, verbod van inbreng in gemeenschap, conventioneel beding van terugkeer) en de (fiscale) gevolgen. Ook in deze situaties kan u de standpunten van VLABEL niet naast u neerleggen.
 • Tot slot wordt nog ingegaan op de overdracht (schenken / vererven) van de familiale onderneming / vennootschap:
 • Fiscaliteit en voorwaarden voor de vrijstelling / verminderd tarief
 • Enkele praktische vraagstukken die gepaard gaan met de overdracht : Hoe schenken aan alle kinderen / enkel de in de onderneming actieve kinderen met of zonder benadeling van de anderen? Kan een ondernemer zijn bedrijf schenken en hierop later toch terugkomen? Kan de ondernemer nog een inkomen krijgen na schenking? …
 • Wat zijn de meest recente evoluties omtrent het Vlaams gunstregime inzake schenk- en erfbelasting voor familiebedrijven?
Accreditatie:

 • Beroepsinstituut voor Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) : 3 uur permanente vorming
 • Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) : aangevraagd
 • Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) : erkend
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen (IGO) : aangevraagd
 • Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders : aangevraagd
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : 3 juridische punten
Deze opleiding wordt gegeven door Hilde Dhont (Advocaat Van der Gucht & Partners, Lector Hogeschool Gent, Docent CVO Panta Rhei De Avondschool)
Voor bijkomende informatie en praktische details: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/7768/registratierechten

Voor het inschrijvingsformulier: Opleiding_registratierecht
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw