Het kantoor

Communicatie, toegankelijkheid & continuïteit

Een kwalitatieve vertegenwoordiging staat bij ons voor een transparante communicatie, een optimale toegankelijkheid en een continuïteit van onze diensten.

Een open communicatie met opdrachtgever(s) en cliënten staat hierdoor centraal bij Pure Advocaten en is de hoeksteen van een goede verstandhouding met ons cliënteel.

Cliënten kunnen bij ons rekenen op een optimale bereikbaarheid van onze advocaten (per e-mail, telefonisch, op kantoor of op eventueel locatie).

Ook zijn onze adviezen to the point en opgesteld in functie van de noden van het cliënteel.

Als middelgroot kantoor bieden wij het voordeel vlot toegankelijk te kúnnen zijn. Als vaste raadsman van meerdere lokale besturen en instellingen is Pure advocaten tevens sterk vertrouwd met de werking en de belangen van haar opdrachtgevers, waardoor zekere bureaucratische “struikelblokken” uit de weg kunnen worden gegaan.

Het kantoor maakt er een zaak van haar cliënteel met concrete raad en daad bij te staan. Hierdoor biedt het kantoor de garantie dat de continuïteit van haar diensten verzekerd is.

Kwaliteit

Het kantoor kan rekenen op een jarenlange ervaring binnen meerdere domeinen.

Van de advocaten wordt verwacht dat zij op de hoogte blijven van de laatste rechtspraak en dat zij zich permanent bijscholen. 

Dit biedt de garantie dat Pure Advocaten steeds up-to-date blijft van de laatste juridische stand van zaken én kan voortbouwen op een jarenlange expertise.

Een wekelijks teamoverleg en een vlotte interne communicatie dragen bij tot een nauwgezette en kwalitatieve opvolging van alle dossiers.

Duurzaamheid

Kwaliteit betekent bij ons klaarheid en duurzaamheid op meerdere vlakken.

Niet alleen staan wij het cliënteel bij in de procedurevoering, wij denken ook mee in de belangenbehartiging van ons cliënteel.

Zo zal Pure advocaten in de eerste plaats aansturen op een preventief beleid of pragmatische oplossingen waar dit mogelijk is. Meerdere advocaten op het kantoor zijn tevens onderlegd in onderhandelings- en bemiddelingstechnieken teneinde de minnelijke regeling en.of duurzame oplossingen vooruit te schuiven. Op zulke wijze tracht het kantoor duurzame (en niet onbelangrijk: ook kostenefficiënte) oplossingen te vinden waar de betrokken partijen zich in kunnen vinden.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw