Disclaimer & privacy policy

Deze website is eigendom van PURE ADVOCATEN BV


Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:
Voskenslaan 34-36
9000 Gent
Telefoon:
+32 9 222 89 19
E-mail:
info@pureadvocaten.be
Ondernemingsnummer:
BE0466.523.379

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PURE ADVOCATEN of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
PURE ADVOCATEN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PURE ADVOCATEN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. PURE ADVOCATEN kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PURE ADVOCATEN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. PURE ADVOCATEN kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

PURE ADVOCATEN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.


Privacy + gegevensverwerking

PURE ADVOCATEN hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, PURE ADVOCATEN respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle wetten en regelgevingen met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder de Verordening (EUR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR).

PURE ADVOCATEN verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan PURE ADVOCATEN hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

In het contactformulier vragen we naar uw voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen en verwerken kunnen de volgende informatie bevatten:

  • Naam en voornaam
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Vaste en/of mobiele telefoon
  • Geboortedatum
  • Taal
  • Burgerlijke stand
  • Beroep
  • Rekeningnummer
  • Activiteiten op onze website
  • IP-Adres
  • Eventueel bijkomende persoonsgegevens die worden verstrekt

Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt door PURE ADVOCATEN voor volgende doeleinden: dienstverlening advocaten. We vragen u deze gegevens in het kader van onze dienstverlening. De gegevens worden gebruikt in documenten en stukken die wij voor u opmaken in het kader van onze diensten als advocaten :

 • juridisch advies of andere diensten aan onze klanten te verlenen en om onze zakelijke relaties met u of uw organisatie te beheren (inclusief voor facturering, boekhouding, audit, incasso, betalingen, tewerkstelling en andere ondersteunende diensten)
 • te handelen in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, inclusief met betrekking tot het kennen van uw klant, antiwitwaspraktijken en sanctiecontroles
 • de toegang tot onze kantoren, website www.pureadvocaten.be, applicaties, systemen en online platforms te beheren en te beveiligen
 • deze gegevens te verwerken voor doeleinden van het legitieme belang van Pure Advocaten, op voorwaarde dat dit legitieme belang niet wordt overschreden door uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden
 • uw vraag te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt met vragen of verzoeken of wanneer u onze juridische diensten inschakelt
PURE ADVOCATEN  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze gegevens in onze database van Toga. PURE ADVOCATEN beveiligt uw persoonlijke gegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PURE ADVOCATEN gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens via info@pureadvocaten.be. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot PURE ADVOCATEN.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

PURE ADVOCATEN kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
Meer info hierover vindt u ook op www.aboutcookies.org.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Mocht u vragen of klachten hebben over dit Cookiebeleid, stuur dan uw aanvraag naar info@pureadvocaten.be 

Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw