Nieuws

Verdelingsrecht bij echtscheiding terug naar 1%

Terug

Door advocate Hilde Dhont


Wanneer een gehuwd of samenwonend koppel uit elkaar gaat en één van de partners neemt een gemeenschappelijk onroerend goed over, dan is het verdelingsrecht verschuldigd. In 2012 werd dit recht verhoogd van 1% naar uiteindelijk 2,5% (eerst was er sprake van 2%). Deze verhoging oogstte bakken kritiek aangezien vooral verdelingen in het kader van echtscheidingen getroffen werden. De belasting kreeg dan ook gemeenzaam de benaming “miserietaks” mee.

Om aan de kritieken tegemoet te komen, werd er in een abattement (= vermindering van de heffingsgrondslag) voorzien van 50.000 euro, met een bijkomende vermindering van 20.000 euro per kind (dat recht geeft op kinderbijslag). Dit abattement kon evenwel de doorgevoerde tariefverhoging niet voldoende milderen. Bijvoorbeeld voor de verdeling van een woning met een waarde van 300.000 euro bedroeg het verschuldigde registratierecht vóór 1 augustus 2012 3.000 euro; na de tariefverhoging (en ervan uitgaande dat er geen kinderen zijn) is dat niet minder dan 6.250 euro.

De Vlaamse decreetgever is intussen tot inzicht gekomen en voor verdelingen tussen (ex-) echtgenoten ten gevolge van de echtscheiding of tussen (ex-)wettelijke samenwoners ten gevolge van de beëindiging van de wettelijke samenwoning werd met ingang van 1 januari 2015 het tarief opnieuw op 1% gebracht (wijziging artikel 109 W. Reg.; artikel 73 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015).

In bepaalde gevallen is er een vrijstelling voorzien, onder meer bij verrichtingen onderworpen aan de BTW (bijvoorbeeld bij een verdeling van nieuwe gebouwen met bijhorende grond).

Voor verdelingen die volgen uit de echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning die door de werking van een opschortende voorwaarde na 1 januari 2015 nog belast worden aan 2,5% blijft de eerdere vermindering van heffingsgrondslag behouden (artikel 2.10.3.0.2 VFC).

Voorbeeld: Partijen ondertekenen een overeenkomst tot echtscheiding door onderlinge toestemming vóór 1 januari 2015. In 2015 wordt de echtscheiding definitief. De verdeling van de onroerende goederen vermeld in de verdelingsakte worden getarifeerd aan 2,5%. De heffingsgrondslag wordt evenwel verminderd met 50.000 euro. Deze vermindering wordt verhoogd met 20.000 euro per kind dat recht geeft op kinderbijslag. Alle andere verdelingen blijven onderworpen aan het tarief van 2,5% (vroeger artikel 109 W. Reg.; thans artikel 2.10.4.0.1 VFC).

Wil u meer informatie over dit onderwerp, contacteer dan gerust : Hilde Dhont.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw