Nieuws

Uw huis of appartement werd gekraakt?

Terug

Door advocaat Linh Vo – 10/07/2017


Raadpleeg zo spoedig mogelijk uw advocaat aangezien de politiediensten de bezetters niet zomaar op straat kunnen zetten zonder rechterlijke machtiging.

U laat de politie best zo spoedig mogelijk ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te verrichten.

Vaak voorkomende misdrijven die hierbij worden vastgesteld zijn: braak, diefstal van gas/water, huisvredebreuk, enz.

De politiediensten zullen u (als eigenaar of huurder van het pand) het benodigde nummer van het proces-verbaal kunnen verstrekken. U maakt dit over aan uw raadsman die hiervan de inzage zal opvragen. Dit proces-verbaal is nodig ter staving van uw dossier bij de rechtbank.

In de huidige rechtspraak wordt ook vereist dat men bij het opstarten van de procedure minstens de identiteit van de huidige krakers tracht na te gaan. Hierdoor is het ten zeerste aangewezen tijdig uw raadsman aan te stellen die de nodige onderzoeken voor u zal kunnen verrichten. U zelf kunt ook als eigenaar de inschrijvingen op het adres nagaan bij de Dienst Bevolking.

In principe is het de Vrederechter die erover waakt dat de uithuiszettingen (van o.m. krakers) rechtmatig verlopen.

 Reken erop dat de rechtspleging (tenzij bij urgentie) in België enige tijd in beslag neemt waardoor een procedure tot uithuiszetting toch vaak minstens een maand duurt alvorens een rechterlijke machtiging kan worden bekomen.

Heeft u meer vragen? Contacteer gerust onze advocaten (mr. Willy Van der Gucht & mr. Linh Vo)
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw