Nieuws

Taks op de omzetting van effecten aan toonder schendt Europees recht : u kan de betaalde taks terugvorderen!

Terug

Door advocate Hilde Dhont


U herinnert zich ongetwijfeld de rush richting notaris eind 2011 om tijdig de aandelen aan toonder van de NV om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

Reden voor deze haast lag in de taks op de omzetting van aandelen aan toonder. Indien u een NV had met aandelen aan toonder, moesten die aandelen tegen uiterlijk 31 december 2013 worden omgezet in aandelen op naam, of gedematerialiseerde effecten.

Tot 31 december 2011 kon dit “gratis”, voor een omzetting in 2012 was 1% omzettingstaks verschuldigd, voor een omzetting in 2013 werd dit 2%. In het kader van een verzoek tot nietigverklaring tegen deze taks, heeft het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie.

In een arrest van 9 oktober 2014 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de omzettingstaks in strijd is met de zogenaamde Kapitaalbelasting-Richtlijn.

Wat is hiervan nu het gevolg?

Na het arrest van het Hof van Justitie komt het aan het Belgische Grondwettelijk Hof toe om uitspraak te doen over het verzoek tot vernietiging van de omzettingstaks. Intussen vernietigde het Grondwettelijk Hof bij arrest van 5 februari 2015 (nr. 12/2015) de taks op de omzetting van effecten aan toonder, zoals van toepassing voor de jaren 2012 en 2013. Aangezien het Hof de vernietiging niet heeft beperkt in de tijd, kan iedereen de taks die hij de voorgaande jaren heeft betaald, terugvorderen.

De Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof laat toe dat rechterlijke beslissingen of administratieve maatregelen die gesteund zijn op een naderhand vernietigde wet ingetrokken worden, voor zover dit gevraagd wordt binnen zes maanden na de bekendmaking van het arrest van het Hof in het Belgisch Staatsblad.

Het openbaar ministerie en de belanghebbende partijen beschikken daartoe over buitengewone rechtsmiddelen. (Cfr. website van het Grondwettelijk Hof: http://www.const-court.be/nl/voorstelling/voorstelling_bevoegdheid.html); dit evenwel tenzij het Grondwettelijk Hof de gevolgen van zijn arrest in tijd zou beperken.

Wil u meer informatie over dit onderwerp, contacteer dan gerust : Hilde Dhont.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw