Nieuws

Sterfhuisclausule op sterven na dood?

Terug

Door advocate Hilde Dhont


Na jarenlange juridische strijd, lijkt het doek definitief gevallen voor de sterfhuisclausule in Vlaanderen.

Wat is het? De sterfhuisclausule is een clausule in een huwelijkscontract die voorziet dat bij ontbinding van het huwelijksstelsel, om welke reden dan ook, het gehele gemeenschappelijke vermogen wordt toebedeeld aan één, bij naam genoemde echtgenoot. Zoals de naam ook doet vermoeden, wordt de clausule pas in een laat stadium aan het huwelijkscontract toegevoegd, doorgaans op het moment dat één van beiden ernstig ziek is.

Grote voordeel van deze clausule is dat zij strikt juridisch niet onder de toepassing valt van de fictiebepaling van artikel 5 W. Succ. / artikel 2.7.1.0.4 VCF en de overdracht dus niet aan erfbelasting is onderworpen.

Reeds jarenlang verzet de fiscus zich tegen deze zienswijze, maar zij wordt hierin niet gevolgd door de meerderheid van de hoven en rechtbanken.

Uit het ontwerp van het decreet “houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015″ blijkt dat de Vlaamse regering dit twistpunt definitief wil beslechten en de sterfhuisclausule toch onderwerpen aan de erfbelasting.

Meer bepaald zou de toekenning van het gemeenschappelijk vermogen aan één, bij naam genoemde, echtgenoot beschouwd moeten worden alsof die echtgenoot een belastbaar legaat kreeg.

Eenmaal aangenomen door het Vlaams Parlement, zal het Vlaamse decreet van kracht worden op 1 juli 2015. Daarna wordt een sterfhuisclausule in een Vlaamse nalatenschap belastbaar op basis van art. 2.7.1.0.4 VCF.

Onduidelijk is nog of de datum geldt voor overlijdens vanaf deze datum of voor inlassingen van de sterfhuisclausule na die datum.

Gevolgen: deze techniek “in extremis” lijkt niet meer te kunnen worden toegepast voor fiscale doeleinden. Het einde dus van een jarenlange saga.

Op dit moment zijn er geen vergelijkbare aanpassingen in de andere Gewesten. Daar moet de fiscus zijn gelijk alsnog proberen te halen via onder meer de antimisbruikbepaling.

Wil u meer informatie over dit onderwerp, contacteer dan gerust : Hilde Dhont.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw