Nieuws

Schenking via de Nederlandse notaris: mag dat nog?

Terug

Door advocate Hilde Dhont - 29 juli 2016


Schenkingen van roerende goederen kunnen eenvoudig gebeuren via handgift of bankgift. In dit geval is er geen registratieverplichting en betaalt men geen schenkbelasting.

Maar soms kan het nuttig zijn een notariële akte te hebben van dergelijke schenking. Meer nog, indien men roerende goederen wil schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, dan is een notariële akte een must.

Kiest men voor de Belgische notaris, dan wordt de schenkbelasting van 3% (rechte lijn en partners) of 7% (anderen) verschuldigd.

Deze belasting kan worden vermeden indien men dezelfde schenking doet via een Nederlandse notaris: deze schenking moet in België niet worden geregistreerd en ook in Nederlands is deze niet onderworpen aan schenkbelasting.

Als de schenker nog drie jaar leeft, dan is deze schenking ook niet onderworpen aan erfbelasting (vroeger: successierechten).

Op 4 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst het standpunt omtrent de gesplitste aankopen vruchtgebruik – blote eigendom uitgebreid tot de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen, dit zijn effecten en geldbeleggingen die voor het vruchtgebruik staan genoteerd op naam van een persoon en voor de blote eigendom op naam van een ander persoon.

Volgens deze standpunten is er, als de persoon op wiens naam het vruchtgebruik was ingeschreven, overlijdt en de persoon op wiens naam de blote eigendom was ingeschreven een erfopvolger (of tussenpersoon) van de overleden vruchtgebruiker blijkt te zijn, door de erfopvolger erfbelasting verschuldigd op de waarde van de volle eigendom van de effecten of van de geldbelegging, omdat er in de fiscale regelgeving een vermoeden geldt dat de gesplitste inschrijving een bevoordeling was door de erflater aan zijn erfopvolger.

Dit standpunt heeft als gevolg dat zelfs indien de schenker de risicotermijn van drie jaar overleeft, de gesplitste inschrijving (die het gevolg is van de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik) toch nog zal worden belast met erfbelasting  tenzij men vooraf de schenkbelasting heeft betaald.

Dit standpunt doet heel wat stof opwaaien en zorgt voor vinnige discussies.

Vraag is (los van de wettelijkheid van dit standpunt): wat kan ik nog doen met een gerust  hart?

Eerste oplossing: haast u! Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst voorziet dat het maar van toepassing is voor gesplitste inschrijvingen die zullen gebeuren vanaf 01/06/2016.

Daarenboven is het nieuwe standpunt enkel van toepassing op schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van effecten en geldbeleggingen. Het is dus niet van toepassing op:

  • schenkingen zonder voorbehoud van vruchtgebruik
  • schenkingen van andere goederen dan effecten en geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik;
  • schenkingen in volle eigendom met een last tot betaling van een lijfrente.

Overweegt u een schenking via buitenlandse notaris? Informeer u gerust eerst bij Hilde Dhont.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw