Nieuws

Jaarlijkse notariële studiemiddag NNK (voor notarissen, kandidaat-notarissen, etc.)

Terug
Met zeer veel interesse volgen wij alvast deze studienamiddag mee. Ook mr. Hilde Dhont (Van der Gucht Advocaten) zal de volgende onderwerpen toelichten (onderwerpen 11 & 12):

“De elektronische registratie van huurovereenkomsten”
“Het Vlaams verkooprecht: recente standpunten van Vlabel betreffende de meeneembaarheid”
 

Opzet en inhoud van de studienamiddag

Het Nieuw Notarieel Kwartaalschrift NNK, uitgegeven bij Maklu Uitgevers, organiseert jaarlijks, met de gewaardeerde medewerking van de Vereniging van de Nederlandstalige licentiaten en masters in het Notariaat (VLN), een notariële studiemiddag om de professionals zo volledig mogelijk te informeren.

Op deze studiemiddag wordt enerzijds een overzicht gegeven van voor het notariaat belangrijke nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak en de rechtsleer van de afgelopen achttien maanden.

Anderzijds wordt de nodige aandacht besteed aan de notariële praktijk, waarbij nader wordt ingegaan op de inhoud van bepaalde notariële akten, de te vervullen formaliteiten, nuttige raadgevingen aan partijen en bruikbare oplossingen voor knelpunten en valkuilen die zich in de praktijk voordien.

Er komen in totaal veertien onderwerpen aan bod uit verschillende voor het notariaat relevante rechtsdomeinen. Elk onderwerp wordt op beknopte, overzichtelijke en praktijkgerichte wijze toegelicht. Deze notariële studiemiddag is zeer interessant ter voorbereiding van het vergelijkend notarieel examen

De sprekers

De meeste sprekers zijn leden van de wetenschappelijke redactieraad van het tijdschrift NNK, waarin regelmatig bijdragen van hun hand verschijnen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op enkele externe sprekers, die gespecialiseerd zijn in het betrokken rechtsdomein. Alle sprekers bezitten een ruime praktijkervaring. Onder de sprekers bevinden zich academici, notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen en juristen uit de financiële sector.

Programma

Voorzitter: Prof. Dirk Meulemans, Hoofdredacteur NNK

14.00: Onthaal van de deelnemers
14.20: Inleiding door de voorzitter
14.25: Verwelkoming door de heer Nicolas Raemdonck (Voorzitter Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en masters in het Notariaat)
14.30: Behandeling van de onderwerpen 1 tot 8
16.30: Koffiepauze
16.50: Behandeling van de onderwerpen 9 tot 14
18.10: Besluit door de voorzitter
18.15: Broodjesbuffet
19.00: Einde
 
Overzicht van de behandelde onderwerpen

Contractenrecht

1) De handelshuur van korte duur.

Bespreking van het Vlaams Pop-up-Decreet

prof. Dirk Meulemans (Docent Vastgoedrecht en Financieel Recht KU Leuven-campus Brussel en HoGent)

Zakenrecht

2) De periodieke vergoeding bij erfpacht. De limiet aan de boetseerbaarheid van de canon.

prof. Dirk Meulemans

Verbintenissenrecht

3) De toepassing van de leer van de gekwalificeerde benadeling bij vastgoedcontracten

prof. Dirk Meulemans

Financieel Recht

4) De nieuwe wetgeving inzake hypothecair krediet. Krachtlijnen en notariële aandachtspunten

De heer Paul Heymans (Expert Kredietrecht)

Notarieel Recht

5) De aflevering van de grosse van een notariële akte. Een belangrijke notariële formaliteit.

Mr. Isis Vermander (Geassocieerd notaris)

Economisch Recht

6) Het Wetboek van Economisch Recht. Een notarieel gerichte kennismaking met dit rijk gestoffeerde ‘aanbouwwetboek’.

mr. Isabelle Van den Bosch (advocaat)

Vastgoedrecht

7) Overdracht van vastgoed: de keuze tussen overdracht van activa (assetdeal) en overdracht van aandelen (sharedeal). Determinerende factoren bij het maken van de keuze.

De heer Benoit Stockman (bedrijfsjurist)

Administratief recht

8) Formaliteiten wanneer op de te verkopen woning een herstelmaatregel uit de Vlaamse Wooncode rust

Mevrouw Jennifer Callebaut (Doctoraatsassistent UGent, redactiesecretaris NNK)

9) Het Huurgarantiefonds

mr. Elke Volckaert (advocaat)

10) De verplichte isolatie van daken van woningen in het Vlaams Gewest.

Gevolgen bij verkoop en verhuring.

mr. Veerle Van de Keere (advocaat)

Fiscaal Recht

11) De elektronische registratie van huurovereenkomsten

mr. Hilde Dhont (advocaat, docent Fiscaal Recht HoGent)

12) Het Vlaams verkooprecht: recente standpunten van Vlabel betreffende de meeneembaarheid

mr. Hilde Dhont

13) De nieuwe taks op het bezit van gedematerialiseerde effecten. Prangende actuele vragen  (Komend recht)

mr. Thierry Lauwers (advocaat, docent Fiscaal Recht HoGent)

Praktische gegevens

Donderdag 5 oktober 2017 van 14.20u tot 19.00u
onthaal vanaf 14.00u.

Plaats

In ‘t Rietlaer (voormalig Schuttersveste), zaal Montenaken, Langestraat 34 te 3202 Rillaar (nabij Aarschot)

Doelgroep

Deze studienamiddag richt zich in eerste orde tot al wie werkzaam is in het notariaat: notarissen, kandidaat-notarissen, notariële juristen en notariële mederwerkers. Bovendien is hij ook interessant voor professionele kredietgevers en kredietbemiddelaats inzake hypothecair krediet, bankjuristen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en de verschillende vastgoedberoepen.

Documentatie

Op de studiemiddag ontvangen de deelnemers een syllabus met de slides van de uiteenzettingen.

Erkenning

Erkenning wordt aangevraagd voor notarissen, kandidaat-notarissen en advocaten. Aanwezigheidsattesten worden voorzien voor alle beroepsgroepen (kredietbemiddelaats inzake hypothecair krediet, gerechtsdeurwaarders, vastgoedmakelaars,…).

Inschrijvingsprijs

De inschrijvingsprijs per deelnemer bedraagt 199 euro, incl. btw.

Voor al wie werkzaam is in het notariaat als notaris, kandidaat-notaris, notarieel jurist of notariële medewerker bedraagt de inschrijvingsprijs 185 euro, incl. btw.

Voor de leden van de Vereniging van de Nederlandstalige licentiaten en masters in het Notariaat (VLN)bedraagt de inschrijvingsprijs 170 euro, incl. btw.

Voor de abonnees op het Nieuw Notarieel Kwartaalschrift (NNK) bedraagt de inschrijvingsprijs 160 euro, incl. btw.

In de inschrijvingsprijs zijn begrepen de deelname aan de studienamiddag, de syllabus, de koffiepauze en het afsluitende buffet (soep, een assortiment broodjes en een dessert).

 
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw