Nieuws

Invordering van onbetwiste schulden voortaan zonder rechtbank mogelijk!

Terug

Door advocate Fatima Mankieva


Heel wat faillissementen hebben als oorzaak achterstallige betalingen van de klanten. Hoe sneller het achterstallige geld gerecupereerd kan worden, hoe beter.

Met de nieuwe wet ‘Potpourri’, die van kracht is sinds 2 november 2015, zijn de invorderingen van onbetwiste schulden tussen ondernemingen onderling voortaan een administratieve procedure geworden.

Dit is een relatief eenvoudige, snelle en goedkope procedure die toelaat om onbetwiste schulden in te vorderen zonder dat men langs de rechter moet passeren.

Wat zijn de voorwaarden?

Eerst en vooral is deze procedure enkel van toepassing op onbetwiste facturen tussen ondernemingen. Dus zodra er de minste betwisting is, geldt de nieuwe procedure niet en moet men het geschil door de rechtbank laten beslechten.

Daarnaast gaat het om geldschulden van professionelen m.b.t. hun professioneel rechtsverkeer (zowel de schuldeiser als schuldenaar moeten zijn ingeschreven in de KBO). De handeling moet dus verricht zijn in het kader van de activiteiten van de onderneming.

Ook intresten en schadebedingen kunnen ingevorderd worden, maar de intresten en schadebedingen mogen samen niet meer dan 10% van het factuurbedrag bedragen.

Deze procedure kan bovendien alleen op verzoek van een advocaat worden ingezet.

Wat zijn de uitzonderingen?

De vereenvoudigde procedure kan onder andere niet worden toegepast:

– t.a.v. publieke overheden;

– wanneer beide partijen particulieren zijn;

– voor handelingen die niet zijn verricht in het kader van de activiteiten van de onderneming;

– wanneer er sprake is van een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, een collectieve schuldenregeling of andere vormen van wettelijke samenloop.

De procedure verloopt in 4 stappen:

  • Alles begint bij de advocaat! Hij bekijkt als eerste of de zaak in aanmerking komt voor de snelle betaling. Beslist hij van wel, maakt hij een aanmaning tot betaling op welke vervolgens door de gerechtsdeurwaarder zal worden betekend aan de schuldenaar. Deze aanmaning bevat ook een “reactieformulier” voor de schuldenaar.
  • De schuldenaar krijgt 1 maand om in handen van de gerechtsdeurwaarder: (1) te betalen; (2) betalingsfaciliteiten te vragen of (3) de schuld (geheel of voor een deel) te betwisten via het “reactieformulier”.
  • De invorderingsprocedure wordt uitgeschakeld voor de schulden die betaald worden of die geen onbetwiste schulden blijken te zijn.
  • Bij gebrek aan tijdige en ontvankelijke betaling of betwisting of bij niet-akkoord over betalingsfaciliteiten of bij niet-nakoming hiervan wordt het saldo van de schuldvordering uitvoerbaar verklaard door een proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder. Deze ‘titel’ is een uitvoerbare titel op basis waarvan men onmiddellijk kan overgaan tot beslag.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw