Nieuws

Vanaf 1 januari 2016 geen vrijstelling van de verkrottingsheffing meer voor beschermde gebouwen.

Terug

Door advocaat Franky De Mil


Conform artikel 2.5.1.0.1 en volgende van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) wordt er een verkrottingsheffing geheven op verwaarloosde gebouwen en verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen die gedurende 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in de door de Vlaamse overheid opgestelde inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen of de inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

In een aantal gevallen geldt een vrijstelling van de heffing. Deze gevallen worden omschreven in artikel 2.5.6.0.2, § 1 VCF.

De vrijstelling gold onder meer voor gebouwen of woningen die beschermd zijn als monument of stadsen dorpsgezicht.

Door een recente wijziging van de VCF (bij Decreet van 17 juli 2015) wordt deze vrijstelling echter opgeheven, dit met ingang van 1 januari 2016. Vanaf dan zal dus een verkrottingsheffing verschuldigd zijn op verwaarloosde gebouwen en verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen die beschermd zijn als monument of als stads- en dorpsgezicht en die minstens één jaar op de inventaris van de Vlaamse overheid staan.

De vrijstelling van de heffing blijft wel gelden in de volgende gevallen:

  • het gaat om een gebouw of woning gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd onteigeningsplan;
  • het gaat om een gebouw of woning die maximum 2 jaar geleden werd getroffen door een ramp;
  • het gaat om een gebouw of woning waarvan het beheer werd overgenomen door een sociale huisvestingsmaatschappij of door een andere sociale woonactor;
  • het gaat om een woning waarvoor een renovatiecontract werd gesloten met de Vlaamse overheid.

Verder kan ook een vrijstelling van de heffing wegens overmacht worden verleend aan de belastingplichtige die aantoont dat de woning of het gebouw opgenomen blijft in de inventaris om redenen die onafhankelijk zijn van zijn wil.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp kan u contact opnemen met Franky De Mil.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw