Nieuws

Heropening doe-het-zelfzaken en tuincentra, maar geen vakhandelaren?

Terug

COVID19 - nieuws: geen vakhandelaren maar wel tuincentra en doe-het-zelfzaken bij heropening?


De Raad van State verwerpt de vordering tot schorsing van het besluit tot opening van doe-het-zelfzaken en tuincentra.

 

Enkel doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment?

Bij Ministrieel Besluit van 17.04.2020 werd de heropening toegelaten van de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschappen en/of bouwmaterialen verkopen en van de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen.

 

In zijn arrest van 27.04.2020 heeft de Raad van State een tegen dit MB ingediende vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen. Het arrest kan hier geraadpleegd worden: http://www.raadvanstate.be/arr.php?nr=247452

 

Onderscheid doe-het-zelfzaken en gespecialiseerde vakhandelaren

De Raad van State oordeelt dat het gemaakte onderscheid tussen enerzijds de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment en anderzijds de gespecialiseerde vakhandelaren, op het eerste zicht redelijk verantwoord is.

 

Meest ruime discretionaire beoordelingsbevoegdheid

Opvallend is dat de Raad stelt dat de minister in het kader van zijn wettelijke opdracht om de dringende en onontbeerlijke maatregelen te nemen ter bescherming van de bevolking en de civiele veiligheid, over “de meest ruime discretionaire beoordelingsbevoegdheid” beschikt.

 

De Raad overweegt onder meer dat gespecialiseerde winkels met een specifiek of gericht assortiment mogelijks achtereenvolgens zullen bezocht worden en zo meerdere verplaatsingen zullen genereren. Het openen van doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment lijkt daarentegen meer beheersbaar.


Geen schending van het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel

Verder ziet de Raad op het eerste zicht geen schending van het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel in de door de verzoekende partijen opgeworpen onduidelijkheid die zou bestaan over wat moet worden begrepen onder doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschappen en/of bouwmaterialen verkopen en tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen.

 

Geen ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel

De Raad meent tot slot dat er op het eerste zicht evenmin sprake is van een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel.


Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw