Nieuws

GAS-boetes voor snelheidsovertredingen

Terug

GAS-boetes voor snelheidsovertredingen

Op grond van het zogenaamde Verzameldecreet MOW van 9 oktober 2020 kunnen de Vlaamse steden en gemeenten vanaf 1 februari 2021 administratieve geldboetes (GAS-boetes) opleggen voor bepaalde snelheidsovertredingen.

Zij kunnen dit weliswaar pas doen nadat de gemeenteraad hierover een reglement of verordening heeft aangenomen en mits een aantal voorwaarden vervuld zijn.

Voorwaarden

Het opleggen van een GAS-boete is slechts mogelijk indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1. de toegelaten snelheid wordt met niet meer dan 20 km/u overschreden;

2. de snelheidsovertreding wordt begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/u;

3. de snelheidsovertreding wordt vastgesteld met een automatisch werkend toestel dat volledig gefinancierd is door de betrokken gemeente;

4. de snelheidsovertreding werd begaan door een meerderjarig natuurlijk persoon of door rechtspersonen;

5. er werd niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

Het bedrag van de boete die kan opgelegd worden is gelijk aan dat van de strafrechtelijke boete die moet betaald worden bij een onmiddellijke inning. Indien een GAS-boete wordt opgelegd kan de overtreding niet meer strafrechtelijk worden bestraft.

Procedure

Bij het opleggen van de GAS-boete geldt een strikte procedure.

Binnen 14 dagen nadat de overtreding is vastgesteld moet het PV aan de GAS-ambtenaar worden bezorgd. Die heeft vervolgens 14 dagen tijd om het PV samen met de vermelding van het bedrag van de GAS-boete aan de overtreder te bezorgen.

De overtreder heeft vervolgens 30 dagen tijd om de boete te betalen of om zijn schriftelijke verweermiddelen in te dienen. Indien een verweer wordt ingediend moet de GAS-ambtenaar hierover binnen een termijn van 30 dagen een beslissing nemen, zo niet wordt het verweer geacht aanvaard te zijn.

Tegen de beslissing van de GAS-ambtenaar kan nog binnen een maand beroep worden aangetekend bij de politierechtbank.


Voor meer informatie over dit onderwerp kan u Franky De Mil contacteren.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Priv├ęparking achter het gebouw