Nieuws

De Wet Openbaarheid van Bestuur wordt uitgebreid

Terug

De Wet Openbaarheid van Bestuur wordt uitgebreid

Vanaf 15 juli 2024 zijn ook de gemeenten en provincies, de meergemeentepolitiezones, hulpverleningszones en instellingen van openbaar nut onderworpen aan de Wet Openbaarheid Bestuur, wanneer zij federale bevoegdheden uitoefenen.

 

Dat is een gevolg van de Wet van 12 mei 2024 tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en tot opheffing van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten.

 

De administratieve instanties die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen moeten onder andere gedurende vier jaar via hun website bepaalde documenten ter beschikking van het publiek stellen.

 

Het gaat onder meer om:

  • een inventaris van de subsidies die in de loop van het voorgaande jaar werden toegekend, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag ervan;
  • een inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.

 

De wet legt daarnaast aan alle ministers en staatssecretarissen van de federale regering de verplichting op om een geactualiseerde lijst te publiceren met de naam en functie van de leden van hun beleidsorganen.

 

Voor meer info over dit onderwerp kan je terecht bij mr. Franky De Mil.

Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Priv├ęparking achter het gebouw