Nieuws

De hervorming van het erfrecht

Terug

Door advocaat Pieter Steenbrugge – 13/06/2017


De regeling van een erfenis zal er in de toekomst vermoedelijk anders gaan uitzien.

De wetgever plant namelijk een grondige hervorming van het erfrecht, waarbij de krachtlijnen wel een verregaande impact kunnen hebben.

We overlopen ze kort.

1)     Uitbreiding van het beschikbaar deel naar 1/2
Het deel van zijn erfenis of nalatenschap waarover iemand vrij kan beschikken, zonder de voorbehouden erfdelen van zijn kinderen of echtgenoot aan te tasten, wordt in alle gevallen uitgebreid naar de helft (1/2). Het aantal kinderen zal in de toekomst geen rol meer spelen, in tegenstelling tot nu (waar dit enkel bij 1 kind 1/2 is, maar bij 2 1/3 en vanaf 3 zelfs maar 1/4).

2)     Afschaffing voorbehouden erfdeel ouders en grootouders
Wanneer een persoon zonder afstammelingen overlijdt, hebben diens ouders nu een voorbehouden erfdeel. Dit wordt afgeschaft. De ouders zullen wel in geval zij behoeftig zijn bij het overlijden van hun kind een alimentatievordering kunnen stellen tegen de nalatenschap. 

3)     Nieuwe regels inbreng en inkorting van schenkingen
Wanneer in de toekomst een schenking van een onroerend goed wordt gedaan, zal de ontvanger (of “begiftigde”) niet meer hoeven vrezen dat hij het geschonken goed ooit terug zal moeten afstaan. Wanneer het voorbehouden erfdeel wordt geschonden doordat teveel werd geschonken aan derden (of aan kinderen buiten hun erfdeel), zal in de toekomst de ontvanger kunnen volstaan met de betaling van een geldsom (“inkorting in waarde”) om dit te compenseren, zonder dat hij het geschonken onroerend goed moet teruggeven.

4)     Vruchtgebruik van de langstlevende in hersamengestelde gezinnen
De kinderen in een hersamengesteld gezin zullen hun stiefmoeder, langstlevende echtgeno(o)t(e) van de overledene, kunnen verplichten het vruchtgebruik op de nalatenschap om te zetten in een geldsom, de volle eigendom van goederen of een rente. De langstlevende kan wel eisen in de gezinswoning te mogen blijven wonen en zich dus verzetten tegen een omzetting van het vruchtgebruik voor dit pand.

5)     De kleine generatiesprong 4775589
Een soort kleine “generatiesprong” zal mogelijk worden, d.w.z. dat een kind van een ouder-schenker zich kan verbinden om de schenking gedaan aan zijn eigen kind (kleinkind van de ouder-schenker) op zijn eigen erfdeel wordt aangerekend, zodat bij het overlijden van de ouder-schenker men zal doen alsof het kind de schenking kreeg en niet het kleinkind, die de eigenlijke schenking dus mag houden.

Wanneer het kind dan uiteindelijk overlijdt, zal de schenking echter wel worden aangerekend op het erfdeel van het kleinkind – men doet dan alsof het kleinkind de schenking van het kind kreeg.

6)     De globale erfovereenkomst
Het zal mogelijk worden voor ouders om samen met hun kinderen via een notariële akte voorafgaand aan hun overlijden de toewijzing en verdeling van hun erfenis integraal en volledig te regelen, zonder dat nadien nog betwisting kan worden gevoerd door één van de kinderen of de langstlevende over erfdelen of andere gegevens.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw