Nieuws

Conventionele anciënniteit

Terug
Ben je van plan om van job te veranderen?

Denk er dan aan dat je met je nieuwe werkgever kan onderhandelen om je anciënniteit contractueel te laten vastleggen.  Men spreekt dan van een conventionele anciënniteit.

Je anciënniteit, of anders gezegd, het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever is vooral van belang voor het bepalen van de opzeggingstermijn.  Hoe hoger je anciënniteit, hoe langer de opzeggingstermijn die moet gerespecteerd worden.  Dit geldt zowel wanneer je ontslagen wordt als wanneer je zelf ontslag neemt.

Daarnaast kan jouw anciënniteit ook van belang zijn voor de berekening van je loon, extra vakantiedagen of andere voordelen.

Ga je bij een nieuwe werkgever aan de slag, dan verlies je normaal de anciënniteit die je opbouwde bij je vorige werkgever.  Hierdoor wordt ook meteen de te respecteren opzeggingstermijn ingekort en kan je allerlei voordelen verliezen.

Om dat te vermijden kan je dus met je nieuwe werkgever overeenkomen een bepaalde anciënniteit in je contract te laten opnemen.

Laat dan wel steeds duidelijk in je contract vermelden op welk aspect de conventionele anciënniteit betrekking heeft: op de opzeggingstermijn, op het loon en/of op andere voordelen.  Wanneer bijvoorbeeld na de vermelding van het maandloon een conventionele anciënniteit wordt vermeld zonder enige bijkomende verduidelijking, zal dit niet beschouwd worden als een clausule die invloed heeft op de opzeggingstermijn.

De conventionele anciënniteit kan enkel in het voordeel van de werknemer gelden.  Als je dus zelf ontslag neemt moet de door jou te respecteren opzeggingstermijn bepaald worden op basis van je werkelijke anciënniteit bij je werkgever en niet op basis van de hogere conventionele anciënniteit.

Tot slot is de werkgever niet verplicht een conventionele anciënniteit in het contract op te nemen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je terecht bij Franky De Mil.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw