Juridisch advies - Familie

Duurzaamheid behoort tot één van de sleutelwaarden van het kantoor waardoor dit zeker ook in familiale kwesties zal worden nagestreefd.

PURE Advocaten kan u van dienst dóór oplossingen aan te reiken waar u mogelijks nog niet aan had gedacht of door proactief in te spelen op situaties. Problemen kunnen op die manier in een vroege fase uit de weg worden gegaan.

Onze advocaten zijn onderlegd in onderhandelings- en bemiddelingstechnieken in familiezaken.

Bij ons kunt u terecht voor:

  1. vragen omtrent de onderhoudsbijdrage, 
  2. aanpassingen van de omgangsregeling
  3. echtscheidingen
  4. vragen omtrent erfenissen, planning over uw erfenis, berekening erfdelen, ...
  5. aandelenwijzigingen binnen een familiebedrijf
  6. samenlevingscontracten
  7. ....

Bij een eerste consultatie raden wij u aan om uw dossier te documenteren en dit ons eventueel reeds te bezorgen opdat we u gerichter kunnen bijstaan. Dit kan via e-mail, per gewone post of via de website.

De volgende documenten zijn vaker relevant voor uw advocaat:
- de van toepassing zijnde overeenkomsten / akkoordvonnissen / EOT-akte / ...
- loonfiches van u en uw (ex)partners
- testamenten
- relevante communicatie (e-mail / sms'en / brieven / ...) 
- overzicht van uw kosten en/of die van uw kinderen
-  ....
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw